سریال The White Lotus

ثروتمندترین بازیگران سریال The White Lotus

کدام یک از بازیگران فصل دوم The White Lotus بیشترین دارایی خالص را دارند؟ مایک وایت مغز متفکر وسواس فعلی همه، نیلوفر سفید (The White Lotus) است. وایت فیلم‌هایی چون چاک و باک و مدرسه راک را نوشته است. آخرین پروژه ای که او شروع به کار کرد و تبدیل به یکی از پربیننده ترین […]

ثروتمندترین بازیگران سریال The White Lotus بیشتر بخوانید »