کریس ایوانز و آلبا باپتیستا

کریس ایوانز و دوست دختر جدیدش آلبا باپتیستا

کریس ایوانز و آلبا باپتیستا “بیش از یک سال” است که با هم هستند و کاپیتان امریکا عشق جدیدی در زندگی خود دارد. یک منبع ناشناس گفت: بازیگر 41 ساله بیش از یک سال است که با بازیگر پرتغالی آلبا باپتیستا رابطه دارد و رابطه آن ها به نظر جدی میرسد. باپتیستا 25 ساله در […]

کریس ایوانز و دوست دختر جدیدش آلبا باپتیستا بیشتر بخوانید »